Burn-out op de werkvloer vaak nog een ondergeschoven kindje

In 2021 meldde maar lieft 89% van de werknemers af en toe met burn-out achtige klachten te kampen. Uiteindelijk is de burn-out beroepsziekte nummer 1: maar liefst 14% van de werknemers meldt jaarlijks burn-out klachten.

De toenemende burn-out klachten onder werknemers is zo’n urgent probleem aan het worden, dat bedrijven er nu écht aandacht aan moeten besteden. Organisaties moeten serieus na gaan denken over preventie van burn-out bij werknemers, in plaats van reactief te reageren op individuele gevallen.

Wat is een burn-out nou precies?

Burn-out is psychische uitputting: een syndroom van extreme vermoeidheid waarbij mensen afstand nemen van het werk en weinig vertrouwen krijgen in het eigen kunnen. Eenvoudiger gezegd… Als je te lang last hebt van stress en je lijf zich niet kan herstellen van stress, kun je een burn-out krijgen. Je ‘reserves’ zijn dan op en je lichaam en geest zijn uitgeput.


“Stress verminderen is natuurlijk mooi, maar is het niet beter als er geen chronische werkstress zou ontstaan?”


Wat is de impact van een burn-out?

Uit een onderzoek van het CBS, TNO en Arboned blijkt dat een gemiddelde burn-out leidt tot zo’n 250 dagen verzuim van een werknemer. De bijkomende kosten daarvan worden geschat op ongeveer € 60.000 per werknemer die thuis komt te zitten met een burn-out. De jaarlijkse verzuimkosten gerelateerd aan een burn-out worden begroot op 1,8 miljard euro.

Los van het feit dat een burn-out flinke financiële consequenties heeft voor een organisatie, heeft een burn-out vaak flinke impact op het leven van een werknemer. Een burn-out kan in de ergste gevallen leiden tot een trauma.

Waardoor ontstaat een burn-out?

We hebben in het kort al even uitgelegd wat een burn-out precies is, maar waardoor ontstaat een burn-out nou eigenlijk? Uit een Amerikaans onderzoek onder 10.000 werknemers uit diverse organisatie blijkt dat oorzaak van burn-out klachten onder te verdelen is in zes categorieën.

  1. Werkdruk: Te veel werk, te weinig mensen en/of middelen.
  2. Controle: Micromanagement, gebrek aan invloed, verantwoording zonder macht.
  3. Beloning: Niet genoeg loon, erkenning of tevredenheid.
  4. Gemeenschap: Isolatie, conflict, gebrek aan respect.
  5. Eerlijkheid: Discriminatie, vriendjespolitiek.
  6. Waarden: Ethische conflicten, zinloze taken.

Laten we eens kijken hoe deze punten kunnen gebruiken om de bron(nen) van burn-out op uw werkplek aan te pakken.

Burn-out voorkomen bij medewerkers met zinvolle erkenning

Om het probleem rondom burn-outs aan te pakken is het belangrijk om te onderzoeken met welke bovenstaande problemen uw medewerkers het meest worstelen. Ga hiervoor met medewerkers in gesprek en identificeer de belangrijkste oorzaken. Aan de hand van de resultaten kan gekeken worden naar initiatieven om een burn-out te voorkomen.

Gelukkig is er een manier om verschillende oorzaken van een burn-out tegelijkertijd aan te pakken. Met betekenisvolle werknemersbeloningen kunnen vier van de zes oorzaken voor een mogelijke burn-out aangepakt worden. Benieuwd hoe?

Erkenning geeft mogelijkheid tot beloning

Uit onderzoek blijkt dat een gebrek aan erkenning en beloning in sterke relatie staat tot een burn-out. Organisaties die besluiten om erkenning en beloning te verminderen, vergroten de kans met 48% dat werknemers een burn-out melden. Organisaties die geen duidelijk beloningsbeleid voeren hebben 29% meer kans dat werknemers zich afmelden met burn-out klachten.

Wat er zal gebeuren als uw werknemers tijdig en zinvol beloont worden? Ze zullen zich gewaardeerd, gezien en gehoord voelen.

Gelijke kansen, gelijke beloningen

Eerlijkheid is een belangrijke pijler om burn-out klachten te voorkomen. Eerlijkheid betekent in dit geval gelijke kansen voor iedereen binnen uw organisatie. Ook op het gebied van erkenning en beloning is gelijkheid van grote waarde. Wordt hier bewust of onbewust in verzaakt, dan leidt dit tot demotivatie onder werknemers. In de praktijk blijkt dat dit voor veel mensen een van de belangrijkere redenen is om na verloop van tijd een andere werkgever te zoeken.

Voorkom burn-out bij werknemers in 2022 met werknemerserkenning en beloning

Nu we de belangrijkste pijlers kennen om burn-out klachten te voorkomen, is het tijd om te kijken naar de inzet van burn-out preventie. Niet langer reactief beleid voeren, maar proactief nadenken over welzijn van de werknemer.

We weten inmiddels uit onderzoek en ervaring dat authentieke erkenning een krachtig hulpmiddel is om burn-out te voorkomen. Dus wacht niet langer met een beloningsbeleid en ga aan de slag met effectieve erkenning en beloning.

Met meer dan 1.000 unieke ervaringen en een gebruiksvriendelijk platform hopen we het welzijn van werknemers in het algemeen te verbeteren. Helpen jullie ons mee?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor jouw organisatie? Wij denken graag met je mee en vertellen je graag over de inzet van ToJoy om burn-out te voorkomen.